Bare gjør det! Ny bok om tilgjengelige museer.

Bare gjør detPå hvilke måter kan museene tilrettelegge sin formidling og sitt innhold til mennesker med ulike behov, forutsetninger og bakgrunn? På hvilken måte kan museene være relevante for flere i et mangfoldig samfunn, der også funksjonshemming inngår i mangfoldsbegrepet?

Museene i Sør-Trøndelag MiST har gitt ut en håndbok for tilrettelegging i museer. Boka med den energiske tittelen «Bare gjør det» kan lastes ned i sin helhet her: Bare gjør det.

Den er også trykt i vakkert og fysisk format, og kan bestilles ved å sende en epost til post@mist.museum.no. Pris kr 150.-

 

Norge ratifiserte FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i 2013. I 2014 vedtok Stortinget å ta inn en ny del i Grunnloven med tittelen «Menneskerettigheter», hvor deler av FNs menneskerettighetskonvensjon inngår. I artikkel 4 i denne konvensjonen,  forplikter statene seg til å fremme forskning og utvikling av varer, tjenester o.a., men også til å gi opplæring av fagfolk og
personale i de rettigheter som er nedfelt i konvensjonen.
Museene i Sør-Trøndelag (MiST) har i tråd med konvensjonen, og i tråd med egen strategiplan, etablert et årlig internt kurs som en form for «førstehjelp» for ansatte som jobber med tilgjengelighet til museene, og til museenes formidling og kunnskap. Dette heftet er ment som en arbeidsbok med tips, sjekklister og oversikt over eksterne ressurser.
Heftet er utarbeidd etter en ide og mye inspirasjon fra Gøteborgs Stadsmuseums prosjekt FunkTek. Noe er oversatt fra deres publikasjon, noe er tilpasset norske forhold. Andre deler av heftet er basert på egne erfaringer fra internasjonale prosjekter, og fra internt
arbeide med tilgjengelighet i MiST. Formidlingsleder Helene Møllevik på Norsk Døvemuseum står bak ideen med «Mind the Gap», og har gjennomført flere av de prosjektene som beskrives her.

Publisert i accessibility, Formidling, Museum og samfunn, Praktisk info, Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innspill til seminar på Vest-Agder-museet

INNSPILL ØNSKES – SEMINAR OM MUSEENES SAMFUNNSROLLE 16. OG 17.NOVEMBER

Vest-Agder-museet har fått prosjektmidler fra Kulturrådet for det treårige prosjektet «Samfunnsaktør i teori og praksis.» I prosjektet inngår et seminar som skal være nyttig for flest mulig museumsansatte/institusjoner som jobber eller ønsker å jobbe i enda større grad som aktiv samfunnsaktør.

Dette er hovedtema for seminaret som går av stabelen i Kristiansand 16. og 17. november 2017. Seminaret planlegges som en kombinasjon av internasjonale foredragsholdere, presentasjon av casestudies fra ulike institusjoner og workshops.

Fram til nå i prosjektet har vi sett et behov for mer teoretisk kunnskap og praktisk opplæring av ansatte som jobber med sensible, samfunnsaktuelle tema. Samtidig er det et ønske om mer informasjon om hvordan museumsinstitusjoner og ledere kan legge til rette for og støtte opp under dette arbeidet. Hvordan kan museene eksternt fremstå som profesjonelle aktører, og hvordan kan museene møte lokalbefolkningen på best mulig måte? Hvordan formidle et vanskelig budskap tydelig og ryddig, og samtidig møte besøkendes reaksjoner? Og hvilke (utstillings)grep kan man ta for å unngå flest mulig «fallgruver»?

Dette er bare noe av det seminaret ønsker å utforske, og vi har rom for å legge til eller endre seminarinnholdet.

Hvilke behov ser du og hva vil du ha nytte av å få faglig påfyll av?

Send en kort e-post til Kathrin Pabst: k.pabst@vestagdermuseet.no, eller fyll ut følgende korte spørsmålsskjema:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKMjI-4S66HGskH6ETpWvruuDKqq3ynjCc27z1w6I9GlbiMg/viewform

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Godt nyttår

I år blir det ikke noe museumskurs. Vi oppfordrer alle til å delta på andre kurs som arrangeres rundt omkring i landet, følg med på Kulturrådets nettsider (kurs/konferanser). Det er også flere arrangement i regi av Museumsforbundets fagseksjoner. Flere av fagseksjonene har egne Facebook-sider, der finner du informasjon også om kurs og lignende.

Bloggen vil ikke bli nedlagt, jeg oppdaterer innimellom – når tiden tillater og inspirasjonen kommer. Det er jo fortsatt ikke irrelevant å være relevant.

Publisert i Felles, Informasjon, Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Have yourself a merry little Christmas…

Vi ønsker dere alle en riktig god jul med disse bildene fra årets museumskurs i Trondheim. Takk til alle deltakere, innledere og medarrangører.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Evaluering

Det er ikke så mange som har gitt tilbakemelding på årets kurs. Vi (og Kulturrådet) blir veldig glade om flere vil ta seg til til å fylle ut skjemaet som ligger her:

Evalueringsskjema

ps. evalueringen er i år anonym…

 

Publisert i Kursuke, Praktisk info | Legg igjen en kommentar

Presentasjonene

Nå er de fleste presentasjonene fra årets kurs lagt ut på bloggen.

Publisert i Bevaring, Dokumentasjon, Felles, Formidling, Forskning, Litteratur, Museum og samfunn | Legg igjen en kommentar

Innlegg på kurset: Distriktsmuseologene

Bloggkollektivet Distriktsmuseologene  kom 21. oktober til Trondheim og seminaret Det relevante museum.  Spørsmålet vi skulle drøfte var om det er nettopp museologene som er relevante i f…

Source: Distriktsmuseologene kommer!

Publisert i Forelesere, Litteratur | Legg igjen en kommentar

Demokratinettverket

Nettsidene til Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter er nå klare: www.demokratinettverket.no

Her finnes allerede mye informasjon, og mer vil komme.

Publisert i Felles, Museum og samfunn | Legg igjen en kommentar

Mens vi venter

På at vi får lagt ut presentasjonene fra kurser kan denne artikkelen om spenningen mellom profesjonalisering og deltakelse være godt lesestoff.

Understanding this moment: The tension between professionalism and participation

Publisert i Litteratur, Museum og samfunn | Legg igjen en kommentar

Takk

for innsatsen til alle som deltok på museumskurset. Vi håper alle hadde et flott opphold i Trondheim, og at dere fikk inspirasjon som kommer til nytte i arbeidshverdagen.

Vi vil legge ut presentasjonene fra de som gir oss tillatelse etterhvert som vi mottar filene. Presentasjonene legges under fanen «om kurset».

 

 

 

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar